អិលប្រាយប្រាយទៀន (ហ្សីហ្ស៊ីជុង) ខូអិលធីឌី
  • banner1
  • banner-ocean
  • banner-candle - 副本 (2)
  • banner-FLOWER

សូមស្វាគមន៍មកកាន់មីនី

We are one of leading candles producers in China and we have the most advanced modern candle production autolines made in Germany.
There are 3 compressing tealight autolines –160,000 pcs/hr; 1 filling tealight autoline -80,000pcs/hr, 1 compressed pillar and ball candle autoline-3,000 pcs/hr,2 filling jar candle autolines-6,000 pcs/hr; 2 household candle extruder autolines-20,000 pcs/hr. These advanced modern facilities ensure high quality, large capacity,fast shipment of our candles.

ទិញតាមប្រភេទ

ផលិតផល​របស់​ពួក​យើង

យើងធ្វើការជាមួយ


ជជែកតាមអ៊ីនធឺណិត WhatsApp!